หลักสูตร :

ชื่อ : * นามสกุล : *
ชื่อ (Eng) : * นามสกุล (Eng) : *
อายุ : * อีเมลล์ : *
ที่อยู่ : * เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์มือถือ : *
เบอร์โทรสาร :
ชื่อบริษัท/สังกัด/สถานศึกษา : *
อาชีพ : *
หลักสูตรอื่นๆ ที่สนใจ : 1. 
2. 
3. 
ได้รับข่าวสารมาจากที่ใด : google   facebook   twitter   เว็บไซต์บริษัท   อื่นๆ   
พิมพ์คำว่าแมวลงไปในกล่องข้อความด้านข้าง : *
เลือกรูปแบบการชำระค่าอบรม
   สมัครด้วยตนเอง ชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน
    สมัคร online ชำระค่าอบรมผ่านธนาคาร โอนเข้าบัญชี " นางรสลิน อิทธิรัตนสุนทร "
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา ถนนพหลโยธิน 26 ตึกช้าง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 395-1-09133-2
กรุณา Fax ใบโอนค่าอบรมของท่านมาที่ 0-2937-3745 เพื่อทำการยืนยัน
หรือ Scan ใบโอนค่าอบรมของท่าน ส่งมาที่ Email : asiamediasoft.co@gmail.com

* หากต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท กรุณาติดต่อ 02-937-3790, 086-369-7717
หรือส่งข้อมูลมาทาง Email : asiamediasoft.co@gmail.com (สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)