Web programming กับ AJAX และ PHP + MySQL

“Web programming กับ AJAX และ PHP + MySQL”

    AJAX นั้นเป็นเทคนิคในการทำให้ Web Application ของคุณมีการตอบสนองผู้ใช้งานได้ในทันทีและมีการทำงานความใกล้เคียงกับการทำงานบน Windows ลดการ Refresh หน้าจอ ให้โปรแกรมของคุณทำงานได้นุ่มนวลขึ้นรวมทั้งลดแบนธ์วิธในการติดต่อกับ Server

    โดยในปัจจุบันนี้ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าในแต่ละองค์กรณ์หรือบริษัทต่างๆ ล้วนแต่ใช้ Web application เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแข่งขันทางธุระกิจ ซึ่งหากให้ Wep application ของคุณนั้นมีความสามารถเหนือคู่แข่ง นั้นหมายถึงว่าคุณเองก็มีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจด้วยนั้นเอง อาทิเช่น การนำ AJAX ไปใช้ร่วมกับเว็บไซด์ขายของหรือสินค้าแล้วนั้นก็จะช่วยในการดึงดูดลูกค้าและตอบสนองความต้องการของเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

ความรู้พื้นฐาน
    ผู้อบรมควรมีความรู้ความเข้าใจในภาษา HTML และ PHP ในเบื้องต้นเพื่อความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

จุดประสงค์
1. มุ่งหวังให้ผู้อบรมสามารถใช้เทคนิคของ AJAX ใน Application ของตนได้ด้วยตนเอง
2. เข้าใจในเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมกับ AJAX ด้วยภาษา PHP
3. สามารถใช้งาน AJAX ด้วยความปลอดภัยได้

หลักสูตร 24 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง (9.00-16.00 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

Introduction AJAX

 • เข้าใจเทคโนโลยีและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
Introduction Javascript
เริ่มต้นกับ AJAX
 • XMLHttpRequest
 • Method ของ XMLHttpRequest
 • Properties ของ XMLHttpRequest
 • Helloworld กับ AJAX
 • เทคนิคการสื่อสารกับ Server ด้วย AJAX
 • การทำงานร่วมกับ XML
การตรวจสอบความผิดพลาด Debug Javascript
การรักษาความปลอดภัยจากกรณีใช้ AJAX
 • ความปลอดภัยและปัญหาความปลอดภัยเนื่องจากการใช้ AJAX
 • การรักษาความปลอดภัยจากการใช้ AJAX
JSON (JavaScript Object Notation)


แบบฝึกหัด กรณีศึกษา
 • Google Suggest
 • Double ListBox กับ AJAX
 • Image Upload ด้วย AJAX
 • ToolTip กับ AJAX
 • Auto Refresh Page การแสดงข้อมูลบนเว็บแบบอัตโนมัติ เช่นข้อมูลหุ้น ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นต้น
 • ระบบสมาชิกกับ AJAX การควมคุมฟอร์ม
 • เพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก
วิทยากร :

ผู้สอน อ. ศราวุฒิ นูพลกรัง
การศึกษา
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP .NET

ผู้สอน อ. ณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP .NET
ผลงานที่ผ่านมา
- http://www.samruay.co.th
- http://www.mtec.co.th
- http://www.sunrisetravel.co.th
- หน้า Home ของ http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 5,900 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 10 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft