คำถามเกี่ยวกับบริษัท

 1. Asia MediaSoft เปิดดำเนินการมานานแล้วเท่าไหร่
 2. Asia MediaSoft ให้บริการในด้านใดบ้าง
 3. Asia MediaSoft รับทำเว็บไซด์ด้วยหรือเปล่า
 4. งานด้าน Application สามารถทำได้ไหม
 5. เรื่องการ เช่าห้องอบรม ห้องอบรมที่นี้ รองรับกี่ที่นั่งครับ
 6. หากสนใจเช่าห้องอบรมที่นี้ต้องทำอย่างไร
 7. ที่จอดรถมีเพียงพอหรือไม่ และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเต็มไหม
 8. จะเดินทางไปยังบริษัทได้อย่างไร

คำถามเกี่ยวกับการอบรม

 1. ไม่มีพื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งสามารถลงเรียนได้ไหม
 2. หากเรียนแล้วไม่เข้าใจหรือขาดเรียนบางครั้งต้องทำอย่างไร
 3. โปรแกรมที่ใช้สอนและเอกสารต่างๆ ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกไหม
 4. เครื่องที่ใช้อบรมเรียน ที่นี้ใช้ 1 คน/เครื่อง เลยหรือเปล่า
 5. มีหลักสูตรใดเปิดบ้างครับ
 6. มีที่จอดรถให้ผู้ที่มาเรียน มาอบรมไหมครับ
 7. สามารถสมัครเรียนได้อย่างไร
 8. แล้วจะชำระค่าอบรมได้อย่างไรบ้าง
 9. PHP คืออะไร แล้วทำไมต้องเรียน PHP