Q : หากสนใจเช่าห้องอบรมที่นี้ต้องทำอย่างไร

A : ถ้าสนใจใช้บริการเช่าห้องอบรม Training room สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์ 086-3697717 หรือ 02-9373790หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ โทร.02-937-3790, 086-369-7717, 087-171-2023
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
ย้อนกลับ