บริการ ฝึกอบรม พัฒนาทักษะบุคลากรด้าน IT โปรแกรมเมอร์ และผู้สนใจทั่วไป ในหลักสูตรต่างๆ อาทิ เช่น อบรม PHP+MySQL Programming, Java Programming และ JSP, C, C++ หรือ C#, Web Security และอื่นๆ ในราคาระดับนักเรียน นักศึกษาบริการด้วยใจ และเน้นในคุณภาพ บริการส่งอาจารย์สอนนอกสถานที่


Internet of Things : IoT
 1. Internet of Things ด้วย Arduino + NodeMCU

Python
 1. Basic Python Programming
 2. Programming for new gen kids : The Power of Arduino + Python
 3. Python For Kids
 4. Python For Finance
 5. Introduction Stock Market Data Analysis with Python

prerequisite
 1. HTML เบื้องต้น
 2. หลักการโปรแกรมเบื้องต้น
 3. OOP Concept
 4. HTML5 & CSS3

PHP+MySQL
 1. PHP programming+MySQL For Web Programming
 2. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) และ PHP
 3. Advance PHP programming+MySQL
 4. Advance PHP for Web Service
 5. PHP Object Oriented Programming + MySQL
 6. PHP Report
 7. Joomla

MySQL
 1. MySQL Basic
 2. MySQL for Database Administrator

NativeScript
 1. Native Cross Platform Mobile Application Development with NativeScript

iPhone
 1. Pure Objective-C
 2. iPhone Application Programming
 3. iPhone Application Programming II (SDK 4.0)

Android
 1. Core Android Developer Training

SolidWorks
 1. การออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ ด้วย SolidWorks (Basic)
 2. การออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ ด้วย SolidWorks (intermediate)
 3. การออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ ด้วย SolidWorks (Advance)

C# , GAME XNA & C++
 1. XNA 2D game programming with c# (for Beginner)
 2. Pocket PC basic programming
 3. C# Basic Programming

JAVA
 1. หลักสูตร Creating Java Web Services
 2. Java Servlet and Java Server page for Web Application Development
 3. JAVA Applet and Application Programming

Design
 1. Graphic Designer Using Gimp
 2. Graphic Designer Using Inkscape

อื่นๆ
 1. โปรแกรมมิ่งสำหรับเด็ก
 2. คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุเบื้องต้น
 3. Web Application Penetration Testing
 4. สัมมนา : เปลี่ยนความรู้เป็นเงินด้วย iPhone
 5. สัมมนา : Search Engine Marketing กลยุทธ์ให้เว็บไซต์หาลูกค้าแทนคุณ