หลักสูตร Advance PHP for Web Service

    ปัจจุบันความพยายามที่จะเชื่อมโยงการทำงานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตให้สามารถพูดคุยกันได้ ยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากแต่ละเทคโนโลยีที่ใช้ ยังยึดติดกับมาตรฐานของตนเองมากเกินไป ทำให้ระบบที่ต่างกัน ไม่สามารถติดต่อกันได้ จึงได้มีการพัฒนามาตรฐาน XML Web Services ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาโดยมีแนวความคิดหลักก็คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ต่างแพลตฟอร์มกัน

    หนึ่งในคุณลักษณะของ XML Web Services ก็คือการใช้ภาษา XML ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันท่ามกลางมาตรฐานที่แตกต่าง เป็นเครื่องมือในการติดต่อ ทำให้แอพพลิเคชั่นทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายดาย

    Web Services เป็นบริการยุคใหม่ในวงการเว็บ ผู้ใช้เพียงแค่ดึงบริการต่างๆ บนเว็บมาใช้งานภาษาที่ใช้เป็นแกนกลางในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส คือ XML

    ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของ HTML มาแล้วถึงจะสามารถเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้อย่างเต็มที่

ความรู้พื้นฐาน
    ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของ HTML, PHP MySQL มาแล้วถึงจะสามารถเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้อย่างเต็มที่

หลักสูตร 25 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง (9.00-16.30 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 Interoperable Web Services
 • EMotivation for Web Services
 • Evolution of Web Services
 • HTTP and XML
 • Interoperability Stacks
 • Simple Object Access Protocol (SOAP)
 • Web Service Description Language (WSDL)
 • Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)
หัวข้อที่ 2 Building and Hosting Web Services
 • Hosting Web Services: Scenarios
 • SOAP Alone
 • Service Description
 • Building Services and Clients from WSDL
 • Publishing and Discovery
 • Practical Requirements
 • Demonstration: A Running Web Service and Client
 • Sniffing SOAP Messages
 • Development Process
หัวข้อที่ 3 The PHP Web Services Architecture
 • Web Services and the PHP o The SOAP With Attachments API
 • Demonstration: A SOAP-Based Web Service The PHP API for XML-Based RPC
 • Demonstration: A WSDLEnabled Web Service Using XML-RPC
หัวข้อที่ 4 The Simple Object Access Protocol (SOAP)
 • SOAP Messaging Model
 • SOAP Namespaces
 • SOAP over HTTP
 • The SOAP Envelope
 • The Message Header
 • The Message Body
 • SOAP Faults
 • Attachments
 • XML Schema
 • Validating Message Content
 • SOAP Encoding
หัวข้อที่ 5 Introducing XML-RPC
 • XML-RPC is well supported in PHP
 • XML-RPC vs. SOAP
 • transform a SOAP request
 • UDDI standard
 • PHP XML-RPC Implementations
 • Preparations
 • The XML-RPC Server
 • XML-RPC methods
 • The XML-RPC Client
 • What you can do with XML-RPC
หัวข้อที่ 6 Integrating Web Applications: XML-RPC in PHP
 • Getting the XML-RPC Library for PHP
 • Understanding the Client Classes
 • Mapping Data Between PHP and XML-RPC
 • Invoking Methods
 • Building XML-RPC Servers in PHP
 • Connecting Web Applications
 • What PHP and XML-RPC Can Do


วิทยากร :

ผู้สอน อ. ศราวุฒิ นูพลกรัง
การศึกษา
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP .NET

ผู้สอน อ. ณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP .NET
ผลงานที่ผ่านมา
- http://www.samruay.co.th
- http://www.mtec.co.th
- http://www.sunrisetravel.co.th
- หน้า Home ของ http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 12,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 10 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft