Advance PHP programming + MySQL

    หลักสูตรนี้จะเน้นความรู้ตั้งแต่ขั้นสูงในการพัฒนา Web Site และ ด้วยภาษา โดยต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการพัฒนา Web Application อย่างจริงจัง ไม่ใช่การเพียงให้ผู้เรียนทำตามตัวอย่างเท่านั้น เพราะถ้าผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจถึงหลักการแล้ว จะสามารถนำไปประยุกต์ และ สร้างระบบใดขึ้นมาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับวิธีเดิม ๆ หรือ Code เดิมอีกต่อไป แต่การทำความเข้าใจถึงหลักการนั้น ก็จำเป็นต้องทดลองปฏิบัติจริงด้วย ดังนั้นหลักสูตรนี้เราจึงมีทั้งตัวอย่างของระบบต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนได้ศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองปรับเปลี่ยนตัวอย่างตามความต้องการของผู้เรียนอีกด้วย

    นอกจากนั้นผู้เรียนยังจะได้ทราบถึงเทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา Web Application ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราได้ Web Application ที่ทำงานได้ดีและมีคุณภาพ

ความรู้พื้นฐาน
    ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของ HTML, PHP MySQL มาแล้วถึงจะสามารถเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้อย่างเต็มที่

หลักสูตร 25 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง (9.00-16.30 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

ครั้งที่ 1

 • Best Practice in PHP
 • Advance PHP command
 • Web Menu
 • การสร้าง Menu สำหรับเว็บไซด์คุณในแบบต่างๆ
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเขียน PHP
 • คำสั่ง PHP ชั้นสูง
 • การทำงานร่วมกับ Client Script (Javascript)
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก
 • เรียนรู้และป้อง SQL Injection
 • การป้องกันและจัดการกับ Error
ครั้งที่ 2
 • Advance Counter
 • Graphic Counter
 • External Counter
 • Analyze customer behavior
 • Online user
 • Session Variable
 • File Management
 • Multiple upload file
 • Check type of file
 • สร้าง Counter นับผู้เข้าชมโดยไม่นับซ้ำ ๆ
 • การสร้าง Counter ให้แสดงในรูป Graphic
 • การใช้ Counter จากผู้บริการ Counter เช่น Netstat, google analytics
 • การเก็บข้อมูลเพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ความนิยมของผู้ชม
 • การตรวจสอบว่ามีผู้ชม Online เท่าใด
 • การ Upload File หลาย ๆ File พร้อม ๆ กัน
 • การตรวจสอบชนิดของ File
ครั้งที่ 3
 • DOM and Dynamic Web Page for Client
 • captcha & protect robot
 • Image PHP
 • resize image
 • watermarks การทำลายน้ำในภาพ การแทรกลายน้ำลงในภาพ
 • wysiwyg in website การใช้งาน wysiwyg หรือ วิซซีวิก ในเว็บไซด์ของคุณ
 • การสร้างเว็บไซด์อย่าง dynamic จากฝั่ง Client
 • การสร้าง captcha เพื่อป้องการ robot เข้ามาโจมตีเว็บไซด์ของเรา
 • การใช้ function เกี่ยวกับ Image ในการทำงานร่วมกับเว็บไซด์
 • ย่อขยายภาพจริงๆ (image resize file)
ครั้งที่ 4
 • Send mail from PHP
 • SMTP & POP3
 • HTML mail
 • Send Mail link list
 • การส่ง E-mail จาก PHP หรือ WebPages
 • เพิ่มความสวยงามให้ E-mail ด้วย HTML mail
 • ส่ง mail ไปยังรายการ Email ที่เรามีอัตโนมัติ
 • ทำการสมัครสมาชิกแบบแล้วทำการยืนยันตัวบุคคลผ่านทางเมลล์
 • ทำอย่างไรให้รู้ได้ว่า คนที่เราส่งเมลล์ไปแล้วเปิดอ่านอีเมลล์แล้ว
 • How people can search me from google
 • ทำอย่างไรให้เราถูกค้นหาเจอจาก Google
 • การประยุกต์ PHP ไปพัฒนาระบบอื่นๆ
 • มองอนาคตของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดรายได้ กรณีศึกษา web site ที่ทำรายได้สูงจาก php


วิทยากร :

ผู้สอน อ. ศราวุฒิ นูพลกรัง
การศึกษา
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP .NET

ผู้สอน อ. ณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP .NET
ผลงานที่ผ่านมา
- http://www.samruay.co.th
- http://www.mtec.co.th
- http://www.sunrisetravel.co.th
- หน้า Home ของ http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 6,900 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 10 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft