Basic Programming

    เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปรับแนวคิดและเตรียมความพร้อมก่อนลงเรียนจริง

หลักสูตร 2 ชั่วโมง เรียน 1 ครั้ง

เนื้อหาในหลักสูตร

  • แนวคิดการเขียนโปรแกรม
  • หลักการคำนวนเบื้องต้น
  • คำสั่งควบคุมการทำงานให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข if, else, switch
  • การเชื่อมเงื่อนไขต่างๆ and, or, not
  • คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ for, while, do while
  • array
  • ฟังก์ชั่น function

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 800 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 40 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft