การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Gimp

    Gimp เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการตกแต่งงานด้านกราฟิก งานตกแต่งภาพ ตัดต่อรีทัชภาพ เพื่อใช้สำหรับงานออกแบบเว็บ สิ่งพิมพ์ เอกสารทางธุรกิจ และงานออกแบบกราฟฟิกทั่วไป ผู้อบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้น สำหรับท่านที่ต้องการประหยัดตุ้นทุนค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Photoshop ซึ่งมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับโปรแกรม PhotoShop โดยที่ความสามารถของโปรแกรม Gimp บางอย่างทำได้เหมือนกับโปรแกรม PhotoShop เลยทีเดียวและในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานได้มีการนำเอาโปรแกรม Gimp เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะโปรแกรม Gimp เป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ฟรีไม่มีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด และเมื่อตกแต่งงานกราฟิกเสร็จแล้วก็สามารถนำชิ้นงานนั้นไปใช้ได้เลยทันที

ผู้เรียน
    ผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพมาแล้วบ้าง และต้องการใช้งาน opensource เพื่อทดแทนและประหยัดต้นทุนในองค์กรหรือที่บริษัท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการเบื้องต้นของงานกราฟิก และประโยชน์ของงานกราฟิก
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Gimp สร้างงานกราฟิก
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการประยุกต์สร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Gimp
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการนำเอางานที่สร้างจากโปรแกรม Gimp ไปประยุกต์ใช้

หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 2 ครั้ง (9.00-16.00 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

บทที่ 1
 • หลักการและศิลปะการออกแบกราฟฟิก
 • การทำงานกราฟฟิกด้วย GIMP
 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม
 • การเลือกพื้นที่ (selection)
 • การใช้เครื่องมือวาดและตกแต่งภาพชนิดต่าง ๆ
 • การทำงานกับข้อความและตัวอักษร
 • การใช้ฟิลเตอร์เพื่อสร้างงาน
 • การใช้งานร่วมกับ Photoshop
 • การนำผลงานไปใช้งานกราฟฟิกแต่ละประเภท
 • การประยุกต์ใช้งานจริงในระบบการผลิต
บทที่ 2
 • การทำงานกับ Layer
 • การตกแต่งภาพใน Layer
 • แบบฝึกหัดเรื่องการใช้ Layer และการตกแต่งภาพใน Layer
 • การวาดภาพและการระบายสีของรูปวาด
 • แบบฝึกหัดทบทวน
 • หลักการใช้สีและการเลือกใช้สี
 • การปรับแต่งภาพและการใช้เทคนิคปรับแต่งภาพในเบื้องต้น
 • แบบฝึกหัดการปรับแต่งรูปภาพและการใช้เทคนิคปรับแต่งภาพ
บทที่ 3
 • การสร้างงาน Retouch
 • การใช้ Filter ตกแต่งภาพ
 • การประยุกต์สร้างภาพเคลื่อนไหว
 • การใช้งานร่วมกับ Photoshop
 • การนำผลงานไปใช้งานกราฟฟิกแต่ละประเภท
 • การประยุกต์ใช้งานจริงในระบบการผลิต
 • Workshop การนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ
 • ทดสอบหลังการอบรม


ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 1,900 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 10 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft