หลักสูตร Java Servlet and Java Server page
for Web Application Development

    JavaServer Pages (JSP) เป็น web-scripting เทคโนโลยีคล้ายกับ Microsoft Active Server Pages (ASP) แต่แตกต่างกันที่ JSP คือ Java ซึ่งเป็นภาษาที่คอนเซ็ปหลักอยู่ที่ออฟเจ็ค (object-oriented ) ซึ่งช่วยทำให้ง่ายต่อการพัฒนาในโปรเจคใหญ่ ๆ ตลอดจนสามารถนำส่วนประกอบต่าง ๆ กลับมาใช้ได้อีก (software reusable) ดังนั้น จุดเด่นที่สำคัญของ JSP คือสามารถทำงานได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตซอฟแวร์รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งโดยทั่วไปเทคโนโลยีต่าง ๆ มักจะออกมาในลักษณะของผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่ JSP ใช้ลักษณะของ specification ซึ่งกำหนดโดย Sun Microsystems ดังนั้นผู้ผลิตซอฟแวร์จึงสามารถอ้างอิง specification ที่กำหนดขึ้น ผลิต JSP Container (ตัวที่ใช้ในการรัน JSP) ขึ้นมาใช้กับแฟลตฟอร์มใดก็ได้

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้งานภาษา JSP และ Java Servlet
 2. สามารถเขียนภาษา JSP และ Java Servlet
 3. สามารถเขียน Script ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อควบคุมการทำงาน

ความต้องการของระบบ

 1. ระบบปฏิบัติการ Windows XP/2000/ME/98
 2. โปรแกรม JDK 1.4

ผู้เรียน

 • Web Development, Web Master
 • Application Developer, Programmer ผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน

 • ควรมีพื้นฐานการเขียนภาษา C, C++ หรือ programming ภาษาใดภาษาหนึ่ง
 • โปรแกรมเมอร์, นักวิเคราะห์ระบบ หรือผู้ที่ดูแลระบบงาน ที่มีความรู้ Java Programming และ RDBMS บ้าง

หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียน 5 ครั้ง (9.00-16.00 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อการอบรม

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ Servlet และ JSP
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ Server / Client
 • ความเขัาใจเกี่ยวกับ Request
 • การทำงานกับ HTTP Header
 • ลักษณะการทำงานของ Servlet Structure and Lifecycle
 • การใช้งาน Servlets
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาด Debugging Servlets
 • การ Creating, Deploying and Executing Servlet/JSP
 • การทำงานกับ Servlet Request
 • การทำงานกับ Servlet Response
 • การทำงานกับ HTTP Response
 • การใช้งาน HTTP Status Codes and Headers
 • การใช้งาน Servlet SessionTracking
 • JAVA Bean
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ JSP
 • การเขียนส่วนประกอบของ JSP
 • การใช้งาน JSP
 • การใช้งาน JSP Debugging and Error Handling
 • การใช้งาน JSP Scripting/Page Directive
 • ประเภทของ Script Elements ต่าง ๆ
 • Expressions
 • Scriptlets
 • Declarations
 • Common directives
 • Implicit objects
 • Different Scopes and Application
 • Custom JSP Tag Libraries
 • Components
 • การทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล
 • JDBC (Java Database Connectivity)
 • การทำงานด้วย Query Database Efficiently From Servlet
 • การใช้งาน Using Servlets และ JSP


วิทยากร :

ผู้สอน อ. ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
การศึกษา
- Present NIDA Studying Master Degree, Young Executive MBA
- In 1997 King Moungkut University of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok : Degree Engineering
- In 1993 King Moungkut Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), Bangkok : Degree High School

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 6,900 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 10 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft