หลักสูตร Core Android Developer Training

    หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย นักพัฒนาโปรแกรม ที่มีพื้นฐานภาษาพวก OOP (Object Oriented Programming) เช่น จาวา หรือ C++ อยู่แล้ว สามารถพัฒนา แอปพลิเคชั่นหลักๆ บนระบบปฎิบัติการมือถือ แอนดรอย์ได้ ด้วยเวลาอันรวดเร็ว
ในหลักสูตรจะสอนวิธีการ ออกแบบและการเขียนที่เหมาะสม ในรูปแบบ Design Patterns ในแบบต่างๆ สำหรับระบบปฎิบัติการมือถือ แอนดรอย์

พร้อมแล้วก็เริ่มต้นพัฒนา Android Application กันได้เลย

ความรู้พื้นฐาน
    สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้ฐาน จะมีการปูพื้นฐานให้ในวันแรกที่เรียน (หากมีความรู้ด้านการเขียนภาษา Java มาก่อนจะยิ่งทำให้เรียนได้เต็มที่มากยิ่งขึ้น)

หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียน 5 ครั้ง (9.00-16.00 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

ครั้งที่ 1
 • PRE-TEST แบบทดสอบก่อนเรียน
 • Installing the ADT plug-in
 • Configure the Android SDK
 • Using the Emulator
 • Configuring the Emulator
 • Talking to Emulator with DDMS (Dalvik Debug Monitor Server)
 • Make the Emulator able to Read Thai Fonts
 • Tips and Tricks Using the Emulator
 • Connecting Real Android Device with Android USB Driver
 • Setting up Android Project on Eclipse and Configuration Files
ครั้งที่ 2
 • Basic Java Programming and Design Patterns
 • View and Layouts
 • Activity and Intent Concepts
 • Permission Management
 • Error Logging using the Eclipse IDE
ครั้งที่ 3
 • Persisting data (SQLite3 Database)
 • Content Provider
 • Creating Background Services & Thread Handling
 • Creating Status Bar Notifications
ครั้งที่ 4
 • Working with Internet Network Access and Data streaming
 • Retrieving position from GPS
 • Geocoding and Reverse Geocoding
 • Integrating GPS, Google Map View with Application
 • Handling User Interface to Map View
ครั้งที่ 5
 • Signing Android Application
 • Realize some rules and limitation on Android Market
 • Publish to Android Market
 • Update and Maintenance
 • POST TEST แบบทดสอบหลังเรียน
 • Q&A


วิทยากร :

ผู้สอน Mr. Chaiyasit Tayabovorn ( web master : http://www.codemobiles.com )
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Application Android
ผลงานที่ผ่านมา
- Droidslator on Youtube [1]

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 8,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 20 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft