หลักสูตร PHP programming + MySQL

    หลักสูตรนี้จะเน้นความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับกลางในการพัฒนา Web Site และ Web Application ด้วยภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง พร้อมทั้งการติดต่อทำงานร่วมกับ MySQL ซึ่งเป็น Open Source DBMS ที่ใช้งานง่าย โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริการ www ,โครงสร้างของฐานข้อมูล, Webform, การใช้งาน phpMyAdmin ไปจนถึงสามารถระบบสมัครสมาชิก และ Webboard ถึงขั้นนี้ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง

    เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเป็น Web Programmer ที่สามารถสร้าง Web Application เช่น Webboard, Chat Room, Guest Book เป็นต้น รวมทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจถึงโครงสร้างการทำงานอย่างถูกต้อง ทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไม่จำกัด

ผู้เรียน
    เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเป็น Web Programmer/Web Designer และ ผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน
    ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ควรมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของ HTML และ CSS มาบ้างแล้ว จึงจะทำให้สามารถเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้อย่างเต็มที่
    **ในวันแรกของการเรียน จะมีการปูความรู้พื้นฐานให้ สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนเว็บไซต์ ด้วยภาษา PHP

หลักสูตร 25 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง (9.00-16.30 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

ครั้งที่ 1
 • www Technology
 • Web Browser Mechanism
 • HTML Language
 • Client Side Script
 • Server Side Script
 • Another Object can run on Web Browser
 • Setup PC to Web Server (Install Apache, PHP, MySQL)
 • Hello World Page
 • Web Form
 • Post & Get Method
 • หลักการทำงานของ www เทคโนโลยี
 • กลไกการทำงานของ Web Browser
 • ภาษา HTML เบื้องต้น
 • ภาษา Script ที่ทำงานฝั่งผู้ใช้งาน
 • ภาษา Script ที่ทำงานบน Server
 • โปรแกรมอื่นที่ทำงานบน Web Browser เช่น Flash Player, Real Player, Java Applet
 • ติดตั้งโปรแกรมให้เครื่องของเราเป็น Web Server โดนติดตั้ง Apache, PHP, และ MySQL
 • เริ่มเขียน PHP อย่างง่าย Hello World
 • การทำ ฟอร์มเพื่อรับข้อมูลจาก User
 • การส่งข้อมูลแบบ Post และ Get
ครั้งที่ 2
 • PHP Flow Control Statement
 • Fundamental of Database
 • MySQL usage
 • phpMyAdmin
 • How to create Database Table
 • SQL Language
 • Query Technique
 • เรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ ในภาษา PHP
 • หลักการทำงานและโครงสร้างของฐานข้อมูล
 • การใช้งาน MySQL
 • การใช้งาน MySQL ผ่านทาง phpMyAdmin
 • เทคนิคการสร้างตารางเพื่อเก็บข้อมูล
 • หลักการและคำสั่งต่าง ๆ ของภาษา SQL
 • เทคนิคในการเขียนคำสั่งในภาษา SQL
ครั้งที่ 3
 • Design Members system database
 • Registration Page
 • Login Page
 • Session & Application Variable
 • Forget Password Page
 • Edit Personal data page
 • Change password page
 • Log off
 • ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบสมาชิก
 • ทำหน้าลงทะเบียนรับข้อมูลจากผู้ใช้
 • ทำระบบ Login ด้วย User Name Password
 • การรับส่งข้อมูลจากตัวแปรชนิดแบบ SESSION
 • ทำ Page ที่ไว้สำหรับการลืม Password
 • ทำ Page เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้
 • ทำ Page แก้ไขรหัสผ่าน ได้
 • สามารถออกจากระบบได้
ครั้งที่ 4
 • Implement Webboard
 • PHP Upload Picture
 • Private Webboard
 • Implement Webboard (Cont.)
 • Guest Book, Chat Room, Counter, Vote
 • Look forward for internet technology
 • ออกแบบและพัฒนา Webboard
 • ทำ Webboard ให้สามารถ Upload รูปภาพได้
 • ทำ Webboard ที่มีความเป็นส่วนตัว เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถอ่านได้
 • ออกแบบและพัฒนา Webboard ต่อ
 • หลักการสร้าง Guest Book, Chat Room, Counter, Vote
 • มองอนาคตของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดรายได้


วิทยากร :

ผู้สอน อ. ศราวุฒิ นูพลกรัง
การศึกษา
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP .NET

ผู้สอน อ. ณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP .NET
ผลงานที่ผ่านมา
- http://www.samruay.co.th
- http://www.mtec.co.th
- http://www.sunrisetravel.co.th
- หน้า Home ของ http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 4,200 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 10 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft