หลักสูตร PHP programming + MySQL

    หลักสูตรนี้จะเน้นความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับกลางในการพัฒนา Web Site และ Web Application ด้วยภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง พร้อมทั้งการติดต่อทำงานร่วมกับ MySQL ซึ่งเป็น Open Source DBMS ที่ใช้งานง่าย โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริการ www , โครงสร้างของฐานข้อมูล, Webform, การใช้งาน phpMyAdmin ไปจนถึงสามารถระบบสมัครสมาชิก จนถึงขั้นนี้ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง

    เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเป็น Web Programmer ที่สามารถสร้าง Web Application ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจถึงโครงสร้างการทำงานอย่างถูกต้อง ทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไม่จำกัด

ผู้เรียน
    เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเป็น Web Programmer/Web Designer และ ผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน
    ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ควรมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของ HTML และ CSS มาบ้างแล้ว จึงจะทำให้สามารถเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้อย่างเต็มที่
    **ในวันแรกของการเรียน จะมีการปูความรู้พื้นฐานให้ สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนเว็บไซต์ ด้วยภาษา PHP

หลักสูตร 25 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง (9.00-16.30 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

ครั้งที่ 1
 • หลักการทำงานของ www เทคโนโลยี
 • กลไกการทำงานของ Web Browser
 • ภาษา HTML เบื้องต้น
 • ภาษา Script ที่ทำงานฝั่งผู้ใช้งาน
 • ภาษา Script ที่ทำงานบน Server
 • ติดตั้งโปรแกรมให้เครื่องของเราเป็น Web Server - Apache, PHP, และ MySQL
 • เริ่มเขียน PHP อย่างง่าย Hello World
 • การทำ ฟอร์มเพื่อรับข้อมูลจาก User
 • การส่งข้อมูลแบบ Post และ Get
 • การจัดการสถานะของเว็บเพจ
 • Lab : แบบฝึกหัดสร้างเครื่องคิดเลขบนเว็บ
ครั้งที่ 2
 • เรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ ในภาษา PHP
 • เรียนรู้คำสั่งในการทำซ้ำ
 • Lab : แบบฝึกหัด
 • การสร้างฟังก์ชั่นใช้งานด้วยตนเอง
 • รู้จักกับภาษา MySQL
 • การใช้งาน MySQL ผ่านทาง phpMyAdmin
 • เทคนิคการสร้างตารางเพื่อเก็บข้อมูล
 • หลักการและคำสั่งต่าง ๆ ของภาษา SQL
 • เทคนิคในการเขียนคำสั่งในภาษา SQL
ครั้งที่ 3
 • Lab : แบบฝึกหัด SQL เบื้องต้น
 • รู้จักกับ Insert/Update/Delete Statement
 • รู้จักกับ Select Statement
 • หลักการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL
 • การสร้างเว็บฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย MySQL
 • เทคนิคการใช้ภาษาไทยในฐานข้อมูล
 • การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนหน้าเว็บเพจ
ครั้งที่ 4
 • Workshop : ระบบฐานข้อมูลสมาชิก
 • ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบสมาชิก
 • สามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิกได้
 • แสดงข้อมูลสมาชิกในฐานข้อมูลได้
 • ทำระบบ Login ด้วย User Name Password
 • ระบบสมาชิกที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
 • ระบบสามาชิกที่สามารถลบข้อมูลได้
 • สามารถออกจากระบบได้
 • สรุปและสิ่งที่ควรต้องศึกษาต่อไป


วิทยากร :

ผู้สอน อ. ศราวุฒิ นูพลกรัง
การศึกษา
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP .NET

ผู้สอน อ. ณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP .NET
ผลงานที่ผ่านมา
- http://www.samruay.co.th
- http://www.mtec.co.th
- http://www.sunrisetravel.co.th
- หน้า Home ของ http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 4,200 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 10 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft