หลักสูตร iPhone Application Programming
(Basic - Intermediate)

    หลักสูตรนี้จะให้ท่านได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมและพัฒนา application บน iPhone ด้วยเครื่องมือ xcode และภาษา objective-c

ความรู้พื้นฐาน
    ผู้เรียนต้องผ่านคอร์สหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Objective-C หรือ มีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม objective-c มาก่อนเพื่อประโยชน์ในการอบรมอย่างเต็มที่

    *** คอร์สนี้ ผู้เรียนต้องนำเครื่อง Mac มาเอง ***

    พร้อมแล้วก็เริ่มต้นพัฒนา iPhone application กันได้เลย

หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 3 ครั้ง (9.00-16.00 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

ครั้งที่ 1 : 9.00-16.00
 • 1. iPhone Programming Concept
 •   * - NIB File
 •   * - File's Owner
 •   * - Action & Outlet
 •   * - MVC ( Model View Controller )
 • 2. Cocoa Touch - Basic user interface components
 •   * - Button
 •   * - Label & Text Field
 •   * - Slider
 •   * - Image View
 •   * Switch , Segment Control
 • 3. Autorotation and Autosizing
ครั้งที่ 2 : 9.00-16.00
 • 4.More on Cocoa Touch
 •   * - Multiview Application
 •   * - Navigation Controllers
 •   * - Tab bar
 •   * - Table View
 •   * - Custom Cell
 • 5. Basic Data Persistence
 •   * - User Default
 •   * - SQLite
 • 6. Basic Network
 •   *- Basic URL Request
 •   *- XML
 •   *- JSON
ครั้งที่ 3 : 9.00-16.00
 • 7.- Using Thread
 • 8.- Multi-Touch
 • 9.- Map Kit
 • 10.- Debug Tip & Trick
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามปัญหาต่างๆ
 • แนะนำการสมัครสมาชิก app developer และการนำ application ขายใน app store
 • นำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรบแต่ละท่านสู่คณะกรรมการ
 • สรุปคะแนนและแจกของรางวัล
 • แบบทดสอบหลังเรียนPOST-TEST


วิทยากร :

ผู้สอน อ.จักรกริศน์ ตำหนักโพธิ (Ter) ( web master : http://www.macfeteria.com )
การศึกษา
- Bachelor's degree in major of Information Technology from Sirindhorn International Institute of Technology ( SIIT )
- Thammasat University
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา mac และ iphone application
ผลงานที่ผ่านมา
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวด True App Center Award จากผลงาน Traffik [1][2][3]

ผู้สอน อ. ณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความถนัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ASP, PHP, ASP.NET, iPhone Programing
ผลงานที่ผ่านมา
- Here Am I. -Share Your Location in Facebook and Twitter-
- Draws The Straws Game
- iCigalert
- The Prayer
- iThaiCookBook
- iSMSVOTE
- iVUVUZELA2010
- ilrregularVerb
- iHaEveryDay

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 5,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 20 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft