หลักสูตร BASIC Programming C#

    ในหลักสูตร BASIC Programming in C# หลักสูตรนี้จะนำเสนอหลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม เทคนิคต่างๆ การแก้ปัญหาและอัลกอริทึม และรวมถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP ด้วย ภาษา C# โดยเราจะใช้ tool ที่เป็นเครื่องมือคือ #SharpDevelop .net ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เอาไว้พัฒนา application ต่างๆ โดยภาษา C# (ผู้ที่สนใจสามารถหา download ได้ FREE จาก www.icsharpcode.net )

    " #develop (short for SharpDevelop) is a free IDE for C# and VB.NET projects on Microsoft's .NET platform. It is open-source (GPL), and you can download both sourcecode and executables"

วัตถุประสงค์
    ผู้อบรมสามารถเข้าใจเทคโนโลยีและเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# สามารถเรียกใช้งาน function แต่หละตัวออกแบบและ Design Application เบื้องต้นได้ รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ C# ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้พื้นฐาน
    ผู้อบรมควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในภาษา C หรือ C++


เนื้อหาในหลักสูตร

 1. Basic Concept ของ .NET Framework
 2. Fundamental Concepts in C#: Program structures, Namespace, Classes, Variables, Constants, Data types, Assignments
 3. Expressions and Input/Output Statements
 4. Decisions การใช้งานคำสั่งเพื่อตัดสินใจเหตุการณ์ต่างๆ if Statement, Comparing Values Multiple Alternatives Using Boolean Expressions
 5. Looping Techniques ควบคุมการทำงานโดย loop แบบต่างๆ ได้ for, foreach ,while do, และอื่นๆ
 6. Methods (parameter passing, variable scope)
 7. User-defined data types
 8. Arrays (1 dimensional and 2 dimensional)
 9. การดักจับ Error แบบต่างๆ โดยใช้ exception try catch finally
 10. OO Concept เข้าใจหลักการเบื้องต้นของ Object-Oriented
 11. OOP การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแบบ Object-Oriented Programming การใช้ class แบบต่างๆ public, private, protected
 12. Class, Object, Attribute and Method
 13. Encapsulation, Inheritance, Polymorphism
 14. การใช้งาน IDE และการสร้าง application
 15. Form Control ต่างๆ
 16. การใช้งาน Event แบบต่างๆ
 17. การใช้ ErrorProvider และตรวจสอบข้อมูลจาก user ต่างๆ
 18. การติดต่อ Database
 19. ออกรายงานเบื้องต้น โดย sharpReport
 20. Case Study : ระบบห้องสมุดเบื้องต้น หรือ ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
 21. ทำตัว set up install โปรแกรมของคุณ
ภายในตัว SharpDevelop ซึ่งมีเมนูต่างๆ คล้ายคลึงกันมากกับตัว Microsoft Visual Studio .NET
ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 8,000บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 10 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft