Programming for kids

    ความคิดแบบเป็นระบบนั้นสามารถสร้างได้    Algorithm หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน โดยหลักสูตรนี้จะสร้างให้น้องๆ มีความคิดที่เป็นระบบคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีสมาธิที่ดีขึ้น เพื่อปูพื้นฐานสำหรับการเรียนหรือกิจกรรมต่างๆ รักและชอบในการค้นหาวิธีในการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิและโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า แบ่งปัญหาและจัดการกับอุปสรรคได้ เติมประสบการณ์ผ่าน Workshop

    โดยน้องๆ จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านภาษา Python

ผู้เรียน
     ผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กๆ มีแนวคิดอย่างเป็นระบบและ/หรือโปรแกรมเมอร์ในอนาคต (น้องๆ อายุระหว่าง 8-12 ปี)

ข้อกำหนดพื้นฐาน
     NoteBook 1 เครื่อง

หลักสูตร 2 ครั้ง 6 ชั่วโมง 9.00-16.00 พร้อมอาหารกลางวันและของว่าง


เนื้อหาต่างๆ

 • - ทำไมต้องเขียนโปรแกรม
 • - การแบ่งแยกและพิชิต
 • - รู้จักกับตัวแปร การเช็คเงื่อนไข และการทำซ้ำ
 • แบบฝึกหัด สั่งให้เจ้าเต่าเดินเป็นสี่เหลี่ยม 1 รอบ 🐢
 • แบบฝึกหัด มาย้ายหนังสือในชั้นกัน
 • เรียนรู้ผ่าน Workshop
 • แบบฝึกหัด หาดอกเบี้ยทบต้นให้คุณแม่
 • แบบฝึกหัด สร้างตารางสูตรคูณให้น้อง
 • แบบฝึกหัด เงินในกระปุกวิเศษและอีกาจอมขโมย
 • แบบฝึกหัด พับกระดาษไปถึงดวงจันทร์
 • แบบฝึกหัด แบคทีเรียในหลอดทดลอง
 • แบบฝึกหัด สร้างเกมทายใจ
 • - ตัวแปรแบบอาเรย์
 • แบบฝึกหัด สร้างเกม Hang Man ทายคำศัพท์
 • - สรุปเนื้อหา
 • ส่ง SourceCode เข้า Email คุณพ่อคุณแม่ อวดผลงานน้องๆ
 • *พร้อมคู่มือพ่อแม่ โดยจะมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยโจทย์ต่างๆ


ผู้สอน ครูจอร์จ ณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ n/a บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 10 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft