หลักสูตร JAVA Applet and Application Programming

    ภาษาจาวา คือ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยเราเขียนโปรแกรมโดยมองสิ่ง ๆ หนึ่งเป็น Object (วัตถุ) เช่น คนที่อยู่ในสังคม คือ Class และคน คือ Object และคนทุกคนต้องมีคือ วิ่งได้ พูดได้ เราเรียกว่า Method (วิธีการ) ซึ่งต่างจากการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างที่เราเรียนกันอยู่ คือ ส่วนที่ 1 แนะนำโปรแกรม ส่วนที่ 2 บอกชนิดของตัวแปรและขั้นตอน เป็นต้น

    ซึ่งหากคุณเขียน โปรแกรม Java ได้คุณจะไปรันที่ระบบปฏิบัติการไหนก็ได้ เพราะจาวาจะมี จาวาเครื่อง (JVM)คอยแปลงข้อมูลเป็นภาษาจาก่อน แล้วจะไปติดต่อกับเครื่องระบบปฏิบัติการเครื่องที่คุณเขียนอยู่อีกชั้นหนึ่ง ทำให้คุณ Run ระบบปฏิบัติการไหนก็ได้ ซึ่งต่างจากโปรแกรม ของ Microsoft เพราะหากคุณใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft คุณจะใช้ได้เพียงแค่ระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows

วัตถุประสงค์

 1. ผู้อบรมบอกได้ว่า Object Oriented Programming คืออะไร
 2. ผู้อบรมสามารถสร้าง Windows Application ด้วย JAVAได้
 3. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ web site ของท่านได้

ความต้องการของระบบ

 1. ระบบปฏิบัติการ Windows XP/2000/ME/98
 2. โปรแกรม JDK 1.4

ผู้เรียน

 • Web Development, Web Master
 • Application Developer, Programmer ผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน

 • ควรมีพื้นฐานการเขียนภาษา C, C++ หรือ programming ภาษาใดภาษาหนึ่ง
 • โปรแกรมเมอร์, นักวิเคราะห์ระบบ หรือผู้ที่ดูแลระบบงาน ที่มีความรู้ Java Programming และ RDBMS บ้าง


เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อการอบรม

เริ่มต้นกับ JAVA
ติดตั้งและการคอมไพล์โปรแกรม
 • เริ่มต้นกับ JAVA
 • Java Development Kit เครื่องมือในการสร้าง
 • Java Virtual Machine คืออะไร
 • Creating Java Application สร้างโปรแกรม JAVA แรกของคุณ
 • Compile and Run program
Overview of Java Programming Language Java Application และ Java Applet
 • Keyword, Identifier, Primitive Type, Class Type (Reference Type)
 • String, Operator and Expression
 • Method
 • Creating Arrays
Object Oriented Programming with Java การเขียนโปรแกรมแบบ OOP และคุณสมบัติต่างๆ
 • เปรียบเทียบระหว่าง Procedure-Oriented กับ Object-Oriented
 • Class and Object
 • Encapsulation
 • Data Hiding
 • Overloading Method
 • Constructor
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Overriding Method
 • Package
 • Static Variable and Static Method
 • Using this and super keyword
 • Abstract Class
 • Interface
 • Inner Class
แนะนำ Exception Handling และการใช้งาน
 • try-catch block
 • Creating User Excepting
Creating Threads in Java การควบคุมการทำงานของ Threads
 • การสร้าง Thread
 • ช่วงชีวิตของ Thread
 • deadlock
 • การทํา Interrupt thread
Java Applet
 • Create basic Java Applet สร้าง Applet แรกของคุณ
 • The < APPLET > Tag
Appletviewer
 • Graphics, Font, Image and Animation
Creating GUI
 • The Abstract Window Toolkit(AWT)
 • Layout Manager
 • Events on GUI
Stream I/O
 • Input Stream and Output Stream
 • Reader, Writer, File
Mini Project
 • MiniProject By JAVA

หลักสูตร ต่อเนื่อง
- Advanced JAVA for Database with Application and Applet Programming


วิทยากร :

ผู้สอน อ. ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
การศึกษา
- Present NIDA Studying Master Degree, Young Executive MBA
- In 1997 King Moungkut University of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok : Degree Engineering
- In 1993 King Moungkut Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), Bangkok : Degree High School

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 6,900 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 10 ท่านสถานที่ตั้ง : ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 21 (สี่แยก รัชโยธิน ใกล้เมเจอร์ รัชโยธิน SCB Park)
รถประจำทางที่ผ่าน : ปอ.513(ปอ.13),ปอ.543(ปอ.49),ปอ.185(ปอ.22),ปอ.512(ปอ.12)
ปอ.503(ปอ.3),ปอ.39,ปอพ.8,ปอพ.16 สาย 26,34,39,59,107,126,129

แผนที่

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อ : 065-9925697, 087-171-2023 หรือ 02-937-3790
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asiamediasoft.training
Twitter : www.twitter.com/asiamediasoft