Q : เรื่องการ เช่าห้องอบรม ห้องอบรมที่นี้ รองรับกี่ที่นั่งครับ

A : ห้องอบรมของเรามี 2 ขนาดครับ ได้แก่ 40 ที่นั่ง(เป็นพื้นปรับระดับ) และ 10 ที่นั่งหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ โทร.02-937-3790, 086-369-7717, 087-171-2023
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
ย้อนกลับ