Q : งานด้าน Application สามารถทำได้ไหม

A : เรารับพัฒนา Application โดย VB.NET C# Delphi ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยมาตรฐานและราคามิตรภาพ

ตัวอย่าง Applicatioin ที่เราพัฒนาเช่น โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ MELIB โปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ IT-CAT Talking Dictionary หรือโปรแกรม IT-CAT Radio เป็นต้นหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ โทร.02-937-3790, 086-369-7717, 087-171-2023
Email : asiamediasoft.co@gmail.com
ย้อนกลับ