รายละเอียด :

CTL ePublic TruckStation
ระบบ ePublic Truck เป็นระบบซึ่งบันทึกรายการรถบรรทุกในการทำงานเข้าและออกจากระบบ โดยแบ่งตามภูมิภาคตามเขตให้บริการของทางบริษัทลูกค้า ระบบทำงานเป็น web application ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระ admin และควบคุมข้อมูลจากศูนย์กลางได้ รวมถึงสรุปยอด รายงานผลออกเป็นกราฟให้กับผู้บริหารได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

บริษัท ไอที-แคท จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการให้พัฒนาระบบ CTL ePublic TruckStation นี้ขึ้นมา

CTL ePublic

บันทึกรถ ขาเข้าCTL ePublic

รูปแบบรายงาน report เบื้องต้นCTL ePublic

รูปแบบรายงาน report เบื้องต้น