รายละเอียด :

ระบบ E-catalog for E-Shopping ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. เป็นระบบงานที่ทางธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่สาขาต่าง ๆ ในการจัดซื้อสินค้าทั่ว ๆ ไปเช่น อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น ซึ่งปกติแต่ละสาขาก็จะจัดซื้อสินค้ากันเอง ทำให้ได้ราคาที่ไม่เท่ากัน และสิ้นเปลืองเวลาในการจัดซื้ออีกด้วย ในการแก้ปัญหาข้างต้นธนาคารจึงใช้วิธีประมูลจัดซื้อโควต้าสินค้าต่าง ๆ จากผู้จำหน่าย โดยทำสัญญาซื้อเป็นล๊อตใหญ่ แล้วนำรายการสินค้าเหล่านั้นมาลงในระบบ E-catalog แล้วให้สาขาต่าง ๆ เข้าไปจัดซื้อจากภายในระบบแทน

ระบบ E-catalog for E-Shopping นี้มีระบบควบคุมการจัดซื้อในแต่ละสาขา โดยต้องมีการอนุมัติในการจัดซื้อจากผู้มีอำนาจในแต่ละสาขา รวมทั้งเมื่อจัดซื้อแล้วคำสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังผู้ขายโดยตรง และเมื่อผู้ขายส่งสินค้าก็จะมีระบบติดตามการส่งสินค้านั้นด้วย

ระบบนี้สามารถใช้งานได้ทั้งผ่านระบบ Intranet ของธนาคาร และผ่านระบบ Internet โดยมีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สาขา, ผู้อนุมัติในแต่ละสาขา หรือผู้ขายก็จะมีรหัสผ่านของตัวเอง และสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำงานในส่วนของตนได้ สำหรับบุคคลทั่วไปจะสามารถดูรายการสินค้าได้เท่านั้น โดยเข้าไปที่ http://catalog.baac.or

catalog.baac.orcatalog.baac.orcatalog.baac.or