รายละเอียด :

บริษัท Maxtors จำกัด
เว็บไซด์ maxtors-inter.com เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงงาน โดยสินค้านำเข้าจากทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยบริษัทจัดทำเว็บไซด์ขึ้นมาเพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้าเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายได้อย่างมาก บริษัท Maxtor-inter จำกัดได้ให้ความไว้วางใจจากเราบริษัทไอที-แคท ในการจัดทำเว็บไซด์ของบริษัท

โดยท่านสามารถไปเยี่ยมชมเว็บไซด์ Maxtors ได้จาก http://www.maxtors-inter.com

maxtors-inter.com

แสดงหน้าหลักของเว็บไซด์maxtors-inter.com

หน้าแสดงสินค้า โดยมีระบบ Content Management ในการจัดการ