รายละเอียด :

บริษัท Metrology Technical จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการสอบเทียบ ซ่อม จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องวิจัย และหน่วยงานราชการ

เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พัฒนา Web Application เพื่อบริหารจัดการภายในบริษัท Metrology Technical ทั้งหมด ตั้งแต่บริหารงานบุคคล งานขาย งานซ่อมบำรุง เป็นต้น

บริษัท Metrology Technical จำกัด

ระบบ Loginบริษัท Metrology Technical จำกัด

ระบบบริหารงานลูกค้าและ Supplierบริษัท Metrology Technical จำกัด

ข้อมูลของลูกค้าบริษัท Metrology Technical จำกัด

รายละเอียดของ Supplier