รายละเอียด :

วารสารนิวสกูล (NewSchool) ถือกำเนิดขึ้นในโลกการศึกษาของสังคมไทย ตั้งแต่ปี 2541 ในนามของนิตยสาร สานปฏิรูป โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้สังคมไทยตื่นตัวและเข้าร่วมการปฏิรูปการศึกษา จนกระทั่งมีการจัด ทำกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยเผยแพร่บทความและข้อเขียน ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป และบทความที่จัดทำขึ้น โดยกองบรรรณาธิการ

ในปี 2548 กองบรรณาธิการนิตยสาร สานปฏิรูป ได้ปรับเปลี่ยนไปจัดทำวารสาร NewSchool ขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

ในปี 2549 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาการ เรียนรู้ (สวร.) ได้สนับสนุนให้มีการจัดทำวารสาร NewSchool เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

ซึ่งทางวารสารนิวสกูลได้ไว้วางใจ เรา บริษัท ไอที-แคท จำกัด ในการพัฒนาเว็บไซด์นิวสกูลขึ้นมา โดยท่านสามารถแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ที่นี่เลยค่ะ ... http://www.newschool.in.th

newschool.in.th

หน้าหลักของ new schoolnewschool.in.th

แสดง บทความ ต่างๆnewschool.in.th

สมัคร สมาชิกของ new school ได้เลยค่ะ