รายละเอียด :

บริษัท Pan Millennium Consultants จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการ Realtimes Financial Information Service ซึ่งเป็นข่าวสารสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนทั่วไป โดย http://www.panmilconsul.com จะเป็นเว็บไซต์หลักของบริษัทที่ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น และใช้เป็นสื่อกลางกับลูกค้าของบริษัทอีกด้วย

ในเว็บไซต์นี้นอกจากเนื้อหาที่เป็น Static แล้วยังมีข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงแบบ Realtime อีกด้วย

panmilconsul.com

หน้าแรกของ Websitepanmilconsul.com

รูปแบบ Website เดิมpanmilconsul.com

ส่วนแสดงข่าวสาร