รายละเอียด :

printerysystem.com โปรแกรมสำหรับใช้ในการจัดเก็บ ควบคุม และบันทึก เครื่องพิมพ์ ที่ใช้ในระบบห้องสมุด สำนักงานและ ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ หรือที่อื่นๆ

  • ระบบหน้าร้าน Online ที่เจ้าของสามารถปรับเปลี่ยนได้เองตามเทศกาลต่าง ๆ
  • ระบบ E-Catalog ที่แสดงสินค้าได้หลายระดับ การค้นหาและเข้าถึงสินค้าแต่ละตัวทำได้ง่าย
  • ระบบ Shopping Cart ที่รองรับการสั่งสินค้า Online
  • ระบบ Order Management ระบบจัดการ Order ทั้งการยกเลิก การ Confirm และการส่งสินค้า
  • ระบบ PO ที่สามารถออกใบ PO เพื่อสั่งสินค้าเข้า Stock ได้


Printery System
Printery System