รายละเอียด :

สำหรับบางองค์กรณ์ที่มีหลายสาขาจะมีปัญหาที่ข้อมูลการทำงานไม่สอดคล้องกัน เช่นการตัดสต๊อกสินค้าคงคลังที่สาขาย่อย แต่สำนักงานใหญ่ต้องการรู้ข้อมูลในทันที ปัญหาหล่าวนี้จะสามารถแก้ไขได้ด้วย "การทำสำเนาหรือเก็บสำรองข้อมูล จากเซิร์ฟเวอร์ เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งอย่างอัตโนมัติ" เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทไอที-แคท จำกัด ของเรามี Solution และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา

Replication and Synchronization

รูปแสดง การเชื่อมโยงข้อมูลจากภายในองค์กรณ์ Intranet และระบบ Internet