รายละเอียด :

บริษัท GEO International Thai จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Sakura จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยระบบการสั่งสินค้าที่รับการ Order ผ่านทางระบบ Call Center เพื่อให้การบริหารจัดการทำได้ง่ายขึ้น ทางบริษัท GEO จึงให้ความไว้วางใจให้บริษัท ไอที-แคท ดำเนินการพัฒนา Web Application สำหรับให้พนักงานรับ Order บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และรายงานเชิงบริหารที่ละเอียดอีกด้วย

GEO International Thai

ระบบ LoginGEO International Thai

การค้นหารายการสั่งสินค้าGEO International Thai

รายงานสถิติการสั่งซื้อสินค้า