รายละเอียด :

Transports Managment System
ระบบ Transports Managment System (Web Application) เป็นส่วนหนึ่งในระบบ Logistics โดยเน้นในด้านการจัดการ managment ภายในบริษัท การออกใบเสนอราคา การจองตู้คอนเทนเนอร์ Booking การวางแผนการขนส่งเพื่อให้ได้จำนวนรอบการทำงานที่สูงสุด การจัดการสถานที่ขนส่ง การออก Invoice การจัดการเรื่องพนักงานขับรถ ออกเงินเดือน การจัดการรถหัวลาก Tractor, Trailer หรือแม้กระทั้ง Truck ทั้งยังสามารถรายงานสถานะตู้สินค้าตั้งแต่จากท่าเรือจนกระทั้งถึง warehouse ได้

ระบบ Transports Managment System นี้นับว่าเป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทด้านการจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งบริษัท IT-CAT ของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการพัฒนาและสร้างระบบงาน

Transports Managment SystemTransports Managment SystemTransports Managment System