รายละเอียด :

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

roomp.net เป็นอีกส่วนหนึ่งของความภูมิใจที่เราได้รับ บริษัทไอที-แคท จำกัด ได้จัดทำเว็บไซด์รวมรุ่นศิษย์เก่าของวิศวคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รุ่นน้องรุ่นพี่ได้พบปะสังสรรค์ หรือแม้กระทั่งช่องทางการทำงานต่างๆ ในสายงาน IT คอมพิวเตอร์

โดยท่านสามารถแวะเวียนเยี่ยมชมเว็บไซด์ roomp.net ได้ http://www.roomp.net

roomp.net

หน้าแรกภายในเว็บไซด์ roomp.net โฉมใหม่roomp.net

กระทู้ เว็บบอร์ดต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด